Pogoji poslovanja

S spletno stranjo www.3skelion.si upravlja podjetje Triskelion d.o.o..

Podatki podjetja

Triskelion, trgovina in storitve, d.o.o.

Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana

Tel. št.: 01/510-77-77, Fax: 01/510-80-80

E-pošta: info@3skelion.si

Identifikacijska številka za DDV: SI 12946117, Matična številka: 5408571000

Vpis v sodni register: s sklepom SRG 95/01643 dne 02/09/96

Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0001 3973 779 (Delavska hranilnica d.d.)

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.3skelion.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo:

– Nakupovanje

– Dostavo

– Čas dostave

– Plačilne pogoje

– Cene

– Prednaročila

– Vračilo blaga

– Reklamacije

– Varovanje osebnih podatkov

– Druga določila

Stranka potrjuje, da je seznanjena in se strinja s prodajnimi pogoji.

Naročilo stranke ima značaj pogodbe in zavezuje podjetje in stranko.

Nakupovanje

Spletna stran www.3skelion.si obiskovalcem predstavlja program založbe Triskelion in njenih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig.

Naročilo zavezuje založbo Triskelion in stranko ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe in je dostopno stranki.

Dostava

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete na najbližji Pošti Slovenije.

Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu podjetja Triskelion d.o.o. vsak delovnik med 9.00 in 17.00 uro. Če se odločite za osebni prevzem, to izberite pod “Način dostave”.

Čas dostave

Vsa naročila prejeta med delovniki do 13:00 ure so obdelana še isti dan.

Pošta Slovenije zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji v najkasneje 3 delovnih dneh, odvisno od kraja pošte stranke. Če menite, da vaše naročilo zamuja z dostavo, nas o tem obvestite na info@3skelion.si ali pokličite na 01/510-77-77 in poskrbeli bomo, da naročeno blago prejmete v najkrajšem možnem času.

V primeru prednaročila vam naročene knjige dostavimo takoj po njihovem izidu.

Plačilni pogoji

Triskelion d.o.o. omogoča nakup blaga s plačilom po predračunu, po povzetju, s sistemom PayPal, ter z gotovino v primeru osebnega prevzema blaga.

Če izberete plačilo po predračunu, na e-naslov prejmete predračun in ko je le-ta plačan, vam pošljemo naročene artikle.

Če izberete plačilo po povzetju, odkupnino naročila plačate dostavljavcu Pošte Slovenije ob prevzemu.

Osebni prevzem blaga in plačilo z gotovino lahko opravite na sedežu podjetja Triskelion d.o.o. vsak delovnik med 9.00 in 17.00 uro.

Za prednaročila velja le možnost plačila po predračunu ali s sistemom PayPal.

Cene

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 9,5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost.

Redna cena je cena po kateri se artikel prodaja v spletnih knjigarnah v obdobju prvih šestih mesecev po izidu knjige ter v fizičnih knjigarnah.

Triskelion d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Prednaročila

Cena v prednaročilu velja za naročila in plačila prejeta do konca prednaročniške akcije (datum je naveden pri opisu artikla).

Artikle iz prednaročila je možno plačati le po predračunu. Dostava artiklov iz prednaročila se običajno opravi v 3 delovnih dneh po izidu artikla.

Po izidu knjig iz prednaročila za obdobje šestih mesecev velja enotna cena. Skladno z Zakonom o enotni ceni knjige v tem času knjig ni možno kupiti po znižani ceni.

Vračilo blaga

Stranka ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema artiklov in sicer na enega od dveh načinov:

– da vrne knjigo na založbo v 15-ih dneh po prejemu, ali,

– da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila vrne blago na založbo.

Pogoj v obeh primerih je, da blago na založbo vrne nepoškodovano in v nespremenjeni obliki in količini, kot ga je prejela. V kolikor so pogoji izpolnjeni, Triskelion d.o.o. stranki povrne celotno kupnino vključno s stroški poštnine.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

– izpolnjevanja pogodbe ali

– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Obrazec za odstop od pogodbe / vračilo blaga

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena tega zakona.

Reklamacije

Podjetje Triskelion d.o.o. se zavezuje, da bo upoštevalo vse reklamacije, ki jih prejme pisno ali po e-pošti (info@eskelion.si) v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. pomešane ali prazne strani v knjigi ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če o njej obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva odkritja napake. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po preteku dveh let od dneva njegove izročitve.

Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času njegove izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev po njej. V primeru pravilnega obvestila založbi ima kupec pravico zahtevati odpravo napake na blagu ali povrnitev dela plačanega zneska sorazmernega z napako ali povrnitev plačanega zneska. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

– blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali

– vrne plačani znesek.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Stranki bosta vse spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da Triskelion d.o.o. vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.

Triskelion d.o.o. lahko uporablja osebne podatke posameznikov zbrane iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko Triskelion d.o.o. uporablja le naslednje osebne podatke zbrane v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov e-pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Triskelion d.o.o..

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na e-naslov info@3skelion.si.